Telemark nevrolog og klinisk nevrofysiolog praksis

 

Ansvarlig lege Dimitrios Bratanis,

spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi

BESKRIVELSE AV TELEMARK NEVROLOG OG KLINISK NEVROFYSIOLOG PRAKSIS

Virksomheten drives med trygdeavtale med Helse Sør-Øst. Vår ambisjon er å tilby pasienten og remitterende instans en høy medisinsk kvalitet og en god tilgengelighet. Våre ventetider er ca 8 uker til alle våre undersøkelser. For samtlige undersøkelser innen så vel nevrologi og klinisk nevrofysiologi gjelder vanlig egenandel.


GENERELL NEVROLOGI

Utredning, diagnostikk og behandling av sykdommer som rammer det perifere og det sentrale nervesystemet. F eks hodepinesyndromer (migrene, Hortons hodepine), nevralgier, multippel sklerose (MS), Myastenia Gravis (MG), Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), polynevropatier, muskelsykdommer (myopati/myositt), epilepsi, Parkinson`s sykdom, cerebrovaskulære sykdommer etc.

 

NEVROFYSIOLOGI

Undersøkelse av perifere nervefunksjoner

Undersøkelse av funksjonen i de perifere nervene gjøres med nevrografi (ENeG) og elektromyografi (EMG). Indikasjoner kan f eks være bortfall av følelsen, muskelsvakhet, muskelplage, atrofier og pareser med mer.

ENeG = ElektroNevroGrafi EMG = ElektroMyoGrafi
ENeG kan anvendes for å påvise, lokalisere, gradere og karakterisere nerveskaden.
Vanligvis kombineres ENeG og EMG, men spørsmål som carpaltunnelsyndrom (CTS), ulnaris entrapment og polynevropati (PNP) kan som regel besvares med bare en nevrografi.

Utførelse
Små elektroder teipes på huden over en muskel eller nerve. Deretter stimulerer man med små elektriske støt (helt ufarlig), og muskel- samt nervesvaret registreres.

 

EMG = ElektroMyoGrafi
Med ENeG og EMG kan man påvise, lokalisere, gradere skader og/eller funksjonsforstyrrelser i perifere nerver og muskler. Spørsmål som rizopati (cervikalt/lumbalt), skade på plexus, motornevronsykdom (f eks ALS), radialispares, peroneuspares, postpolio, myopati, myositt, Guillian Barré (GB) med mer kan besvares med ENeG og EMG kombinert.

Utførelse
Vanligvis kombineres ENeG og EMG. En tynn nål stikkes i muskelen som skal undersøkes (medfører ubehag som ved blodprøve). Via nålen registrerer man elektriske signaler fra muskelen ved ulike grader av muskelaktivitet. Vanligvis undersøkes flere muskler. Etter undersøkelsen kan det være litt ømhet i muskulaturen en kort tid.

 

Repetitiv nervstimulering
Med repeterende elektrisk stimuli kan man se på den nevromuskulære overledningen. Transmisjonsforstyrrelser som ved Myasthenia gravis og Lambert Eatons sykdom kan påvises med hjelp av denne undersøkelsen.
Ved undersøkelsen benytter man seg av flere elektriske stimuli etter hverandre i varierende frekvens og på ulike nerver. På dette viset kan man påvise om det foreligger en nevromuskulær transmisjonsforstyrrelse.Er mistanken sterk om en nevromuskulær transmisjonsforstyrrelse kan denne undersøkelse kompletteres med en Singelfiber-EMG undersøkelse.

Singelfiber-EMG
Om man reduserer EMG-nålens opptaksområde kan man registrere aksjonspotensialer fra enkelte muskelfibre. Dette kalles singelfiber EMG (SFEMG).

 

Singelfiber kan anvendes for å måle fibertettheten og for å påvise funksjonsforstyrrelser i den nevromuskulære overledningen, som ved f eks Myasthenia Gravis og Lambert Eatons sykdom. Undersøkelsen er mer sensitiv enn repetitiv nervestimulering.

 

Undersøkelse av sentrale nervefunksjoner

Den sentrale funksjonen kan undersøkes gjennom å gjøre en ElektroEncefaloGrafi, EEG- undersøkelse. EEG innebærer avledning av den elektriske aktiviteten fra hjernebarken (cortex).
EEG signalene utgjøres av spontane potensialvariasjoner i de kortikale nevronene. Med andre metoder (f eks SEP) kan man måle hvor ulike deler av hjernen (og ryggmargen) aktiveres da ulike afferente (inngående) nerver stimuleres.

EEG= ElektroEncefaloGrafi
EEG innebærer avledning av den elektriske aktiviteten fra hjernebarken (cortex).
EEG signalene utgjøres av spontane potensialvariasjoner i de kortikale nevronene. De forsterkede signalene registreres i forhold til hverandre. EEG-aktiviteten kan sies å speile funksjonen i hjernen og ser ulike ut i våkenhet, døs og søvn. Indikasjoner er bevissthetstap, personlighetsforandring, svimmelhet, anfall av ulike slag, med mer.
Epilepsi, demens og metaboleforstyrrelser er vanlige spørsmål. Også ved spørsmål om migrene og tumor kan EEG hjelpe til.

Utførelse
EEG registreres med små elektroder som settes i hårbunnen med salve eller elektroder festet i en lue. Under registreringen skal pas ligge stille og avslappet med lukkede øyne. I undersøkelsen inngår i blant noen minutters dyp pust og i blant en stund med flimrende lys. Undersøkelsen kan utføres i bare våkenhet eller i våkenhet og i søvn.


SEP= Sesory Evoked Potential

Med SEP kan man måle hvor sensoriske deler av hjernen (og ryggmargen) aktiveres da en perifer sensorisk (afferent) nerve stimuleres.
Indikasjoner er bortfall av følelsen som ikke kan forklares med en perifer skade uten mistanke om en sentral skade som
f eks ved multippel sklerose (MS).

Utførelse
Elektroder plasseres på ulike nivåer langs nervebanen. I armen stimulerer man f eks medianusnerven med svake elektriske støt og registrerer siden svaret over plexus brachialis, over halsryggen og over den primære sensoriske arean (kontralateralt til stimuleringen). På dette viset kan man følge nerveimpulsens ende til den når cortex, hvilket normalt tar ca 20 ms. En påvirkning av de afferente banene leder til en forlenget latens.

 

Storgata 146, 3.etg

3915 Porsgrunn

 

Tel: +47 35571818

Fax: +47 35571819

http://www.knf-telemark.no/bilder/image13561.gif